Máy toàn đạc điện tử

Máy toàn đạc hoặc TST ( máy kinh kinh vĩ ) là một công cụ quang học / điện tử được sử dụng để khảo sát và xây dựng công trình . Máy toàn đạc là một máy đo điện tâm đồ điện tử (transit) được tích hợp với phép đo điện tử khoảng cách (EDM) để đọc khoảng cách độ dốc từ dụng cụ đến một điểm cụ thể và một máy tính để thu thập dữ liệu và thực hiện tính toán dựa trên tọa độ tiên tiến.

TOÀN ĐẠC robot cho phép người vận hành điều khiển thiết bị từ xa thông qua điều khiển từ xa. Điều này loại bỏ sự cần thiết cho một nhân viên trợ lý nhân viên khi người điều khiển giữ phản xạ và kiểm soát toàn bộ trạm từ điểm quan sát được.

Một số nhà sản xuất máy toàn đạc điện tử :

 

 • Leica GeoSystems
 • GexMax
 • Hi-Target Surveying Instrument Company
 • F. W. Breithaupt & Sohn
 • Fennel (ngày nay đổi tên thành: Geo-Fennel)
 • FOIF
 • Hilti
 • Kern & Co. AG (until 1992, today Leica Geosystems)
 • Wild Heerbrugg AG (historical). The company was incorporated into Leica Geosystems in 1990
 • Miller, Innsbruck (until ca. 1990)
 • North Surveying
 • Ruide
 • South Precision Instrument Pvt. Ltd.
 • TI Asahi Co., Ltd., took over the surveying instruments business of Pentax Industrial Instruments in 2009 and manufactures under the Pentax brand.
 • Topcon
 • Sokkia. A subsidiary of Topcon since 2008, but maintains separate brands.
 • Trimble Navigation Ltd.
 • Spectra Precision, today part of Trimble, although still manufactured under its own brand.
 • Nikon, today is part of the Trimble/Nikon Joint Venture, although still manufactured under its own brand.
 • Geodimeter (historical), today part of Trimble Navigation Ltd.
 • Carl Zeiss (historical), today part of Trimble Navigations Ltd.
 • Hewlett Packard (historical)
 • Stonex